Cuprins:

Articolul 1 - Definiții

Articolul 2 - Identitatea antreprenorului

Articolul 3 - Aplicabilitate

Articolul 4 - Oferta

Articolul 5 - Acordul

Articolul 6 - Dreptul de retragere

Articolul 7 - Costuri în caz de retragere

Articolul 8 - Excluderea dreptului de retragere

Articolul 9 - Pretul

Articolul 10 - Conformitate și Garanție

Articolul 11 ​​- Livrare și executare

Articolul 12 - Tranzacții cu durată: durată, anulare și reînnoire

Articolul 13 - Plata

Articolul 14 - Procedura de contestare

Articolul 15 - Litigii

Articolul 16 - Exonerare de responsabilitateArticolul 1 – Definiții

În acești termeni și condiții:

Perioada de reflecție: perioada în care consumatorul poate face uz de dreptul său de retragere;

Consumator: persoana fizica care nu actioneaza in exercitarea unei profesii sau a unei afaceri si care incheie un contract la distanta cu intreprinzatorul;

Zi: zi calendaristică;

Tranzacție pe durată: un contract la distanță cu privire la o serie de produse și/sau servicii, a căror obligație de livrare și/sau cumpărare este repartizată în timp;

Suport de date durabil: orice mijloc care permite consumatorului sau antreprenorului să stocheze informațiile care îi sunt adresate personal într-un mod care să permită consultarea ulterioară și reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.

Dreptul de retragere: opțiunea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în perioada de răcire;

Antreprenor: persoana fizica sau juridica care ofera produse si/sau servicii consumatorilor la distanta;

Acord la distanță: acord prin care, în cadrul unui sistem organizat de întreprinzător pentru vânzarea la distanță de produse și/sau servicii, până la încheierea contractului inclusiv, se utilizează una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță;

Tehnica de comunicare la distanta: mijloace care pot fi folosite pentru a incheia un acord, fara ca consumatorul si intreprinzatorul sa se aduna in aceeasi camera in acelasi timp.

Termeni si Conditii Generale: prezentii Termeni si Conditii Generale ale intreprinzatorului.

Articolul 2 – Identitatea antreprenorului

Lucanora.ro, face parte din THB Ventures LLP.

Situat la:

32 KINBURN STREET
LONDRA, UK SE16 6DW
(Aceasta nu este o adresă de retur!)

Numărul companiei: OC449011

Adresa de e-mail: info@lucanora.ro

Adresa de retur:

Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Țările de Jos


Articolul 3 – Aplicabilitate

Acești termeni și condiții generale se aplică fiecărei oferte a antreprenorului și oricărui contract la distanță încheiat și comenzi între întreprinzător și consumator.

Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale va fi pus la dispoziția consumatorului. În cazul în care acest lucru nu este în mod rezonabil posibil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica faptul că termenii și condițiile generale pot fi vizualizate la sediul antreprenorului și că acestea vor fi trimise gratuit în cel mai scurt timp posibil la cererea consumatorului .

În cazul în care contractul la distanță se încheie pe cale electronică, contrar paragrafului anterior și înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale poate fi pus la dispoziția consumatorului pe cale electronică, astfel încât consumatorul să poată fi stocat cu ușurință pe un suport de date durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica unde pot fi inspectați electronic termenii și condițiile generale și că vor fi expediați gratuit la solicitarea consumatorului pe cale electronică sau în alt mod.

În cazul în care se aplică condiții specifice pentru produse sau servicii în plus față de acești termeni și condiții generale, al doilea și al treilea paragraf se aplică mutatis mutandis, iar consumatorul poate oricând invoca dispozițiile aplicabile care îi sunt cele mai favorabile în cazul unor condiții generale contradictorii și conditii.este.

În cazul în care una sau mai multe prevederi din acești termeni și condiții generale sunt în orice moment nule în totalitate sau parțial sau sunt anulate, acordul și acești termeni și condiții vor rămâne în vigoare și prevederea în cauză va fi imediat înlocuită în consultare reciprocă de către o prevedere care are scopul de a originalului cât mai aproape posibil.

Situațiile care nu sunt reglementate în acești termeni și condiții generale trebuie evaluate „în spiritul” acestor termeni și condiții generale.

Incertitudinile cu privire la explicația sau conținutul uneia sau mai multor prevederi ale termenilor și condițiilor noastre trebuie explicate „în spiritul” acestor termeni și condiții generale.

Articolul 4 – Oferta

Dacă o ofertă are o perioadă limitată de valabilitate sau este supusă unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.

Oferta este fara obligatii. Antreprenorul este îndreptățit să modifice și să adapteze oferta.

Oferta conține o descriere completă și exactă a produselor și/sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite o evaluare adecvată a ofertei de către consumator. Daca antreprenorul foloseste imagini, acestea sunt o reprezentare fidela a produselor si/sau serviciilor oferite. Greșelile evidente sau erorile din ofertă nu obligă antreprenorul.

Toate imaginile, specificațiile și datele din ofertă sunt orientative și nu pot da naștere la despăgubiri sau dizolvare a acordului.

Imaginile care însoțesc produsele sunt o adevărată reprezentare a produselor oferite. Antreprenorul nu poate garanta că culorile afișate se potrivesc exact cu culorile reale ale produselor.

 

Fiecare ofertă conține astfel de informații încât să îi fie clar consumatorului ce drepturi și obligații sunt atașate acceptării ofertei. Aceasta se referă în special la:

 • prețul, excluzând costurile de vămuire și TVA la import. Aceste costuri suplimentare vor fi în contul și riscul clientului. Serviciul poștal și/sau de curierat va face uz de schema specială pentru serviciile poștale și de curierat în ceea ce privește importurile. Acest aranjament se aplică în cazul în care mărfurile sunt importate în țara de destinație a UE, ceea ce este și cazul aici. Serviciul poștal și/sau de curierat încasează TVA (indiferent dacă este sau nu împreună cu costurile de vămuire percepute) de la destinatarul mărfurilor;
 • orice costuri de transport;
 • modul în care va fi încheiat acordul și ce acțiuni sunt necesare pentru aceasta;
 • dacă se aplică sau nu dreptul de retragere;
 • modalitatea de plată, livrarea și executarea contractului;
 • perioada de acceptare a ofertei, sau perioada in care antreprenorul garanteaza pretul;
 • nivelul tarifului pentru comunicațiile la distanță în cazul în care costurile utilizării tehnologiei pentru comunicații la distanță sunt calculate pe o altă bază decât tariful de bază obișnuit pentru mijloacele de comunicație utilizate;
 • dacă acordul este arhivat după încheiere și, dacă da, cum poate fi consultat de consumator;
 • modul în care consumatorul, înainte de încheierea contractului, poate verifica datele furnizate de acesta în contextul acordului și, dacă dorește, le poate restaura;
 • orice alte limbi în care, pe lângă olandeză, poate fi încheiat acordul;
 • codurile de conduită la care s-a supus antreprenorul și modul în care consumatorul poate consulta aceste coduri de conduită pe cale electronică; și
 • durata minima a contractului la distanta in cazul unei tranzactii pe termen lung.
 • Optional: marimi disponibile, culori, tip de materiale.

Articolul 5 – Acordul

Sub rezerva prevederilor paragrafului 4, acordul se incheie la momentul acceptarii de catre consumator a ofertei si respectarii conditiilor stabilite.

În cazul în care consumatorul a acceptat oferta electronic, antreprenorul va confirma imediat primirea acceptării ofertei electronic. Atâta timp cât primirea acestei acceptări nu a fost confirmată de către întreprinzător, consumatorul poate rezilia contractul.

În cazul în care acordul este încheiat pe cale electronică, întreprinzătorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza transferul electronic de date și pentru a asigura un mediu web sigur. În cazul în care consumatorul poate plăti electronic, întreprinzătorul va lua măsurile de securitate corespunzătoare.

Antreprenorul poate - în cadrul legal - să se informeze dacă consumatorul își poate îndeplini obligațiile de plată, precum și toate acele fapte și factori care sunt importanți pentru încheierea responsabilă a contractului la distanță. Dacă, în baza acestei investigații, întreprinzătorul are motive temeinice să nu încheie acordul, acesta are dreptul să refuze o comandă sau o cerere motivată sau să atașeze condiții speciale implementării.

Antreprenorul va transmite consumatorului, împreună cu produsul sau serviciul, următoarele informații, în scris sau în așa fel încât acestea să poată fi stocate de către consumator într-un mod accesibil pe un suport de date durabil:

 • adresa de vizita a sediului antreprenorului la care consumatorul se poate adresa cu reclamatii;
 • condițiile și modul în care consumatorul poate face uz de dreptul de retragere sau o declarație clară cu privire la excluderea dreptului de retragere;
 • informațiile despre garanții și serviciul post-vânzare existent;
 • informațiile incluse la articolul 4 alineatul (3) din prezentele termeni și condiții, cu excepția cazului în care întreprinzătorul a furnizat deja aceste informații consumatorului înainte de încheierea contractului;
 • cerințele pentru rezilierea contractului dacă acordul are o durată mai mare de un an sau are o durată nedeterminată.
 • În cazul unei tranzacții pe termen lung, prevederea din paragraful anterior se aplică doar primei livrări.


Fiecare acord este încheiat în condițiile suspensive de disponibilitate suficientă a produselor relevante.

Articolul 6 – Dreptul de retragere

La achizitionarea produselor, consumatorul are optiunea de a rezilia contractul fara motivare in decurs de 14 zile. Această perioadă de răcire începe în ziua următoare primirii produsului de către consumator sau un reprezentant desemnat în prealabil de consumator și adus la cunoștința antreprenorului.

În perioada de răcire, consumatorul va manipula cu grijă produsul și ambalajul. El va despacheta sau va folosi produsul numai în măsura necesară pentru a evalua dacă dorește să păstreze produsul. Dacă face uz de dreptul său de retragere, va returna întreprinzătorului produsul cu toate accesoriile furnizate și – dacă este rezonabil posibil – în starea și ambalajul original, în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de antreprenor.

În cazul în care consumatorul dorește să facă uz de dreptul său de retragere, acesta este obligat să facă cunoscut acest lucru antreprenorului în termen de 14 zile de la primirea produsului. Consumatorul trebuie să facă cunoscut acest lucru prin intermediul unui mesaj/e-mail scris. După ce consumatorul a indicat că dorește să facă uz de dreptul său de retragere, clientul trebuie să returneze produsul în termen de 14 zile. Consumatorul trebuie să facă dovada că bunurile livrate au fost returnate la timp, de exemplu prin dovada expedierii.

În cazul în care clientul nu a făcut cunoscut după expirarea perioadelor menționate la paragrafele 2 și 3 că dorește să facă uz de dreptul său de retragere resp. nu a returnat produsul antreprenorului, achiziția este un fapt.

Articolul 7 – Costuri în caz de retragere

În cazul în care consumatorul face uz de dreptul său de retragere, costurile pentru returnarea produselor vor fi suportate de consumator.

În cazul în care consumatorul a plătit o sumă, antreprenorul va rambursa această sumă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la anulare. Acest lucru se supune condiției ca produsul să fi fost deja primit înapoi de către comerciantul web sau ca dovada concludentă a returnării complete să poată fi trimisă.

Articolul 8 – Excluderea dreptului de retragere

Antreprenorul poate exclude dreptul de retragere al consumatorului pentru produsele descrise la alineatele 2 și 3. Excluderea dreptului de retragere se aplică numai dacă antreprenorul a precizat clar acest lucru în ofertă, cel puțin în timp util pentru încheierea contractului.

Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru produse:

 • care au fost create de antreprenor în conformitate cu specificațiile consumatorului;
 • care sunt în mod clar de natură personală;
 • care nu pot fi returnate din cauza naturii lor;
 • care se poate strica sau îmbătrâni rapid;
 • al cărui preț este supus fluctuațiilor de pe piața financiară asupra căreia antreprenorul nu are nicio influență;
 • pentru ziare și reviste libere;
 • pentru înregistrări audio și video și software de calculator al căror consumator a rupt sigiliul.
 • pentru produsele de igienă cărora consumatorul a rupt sigiliul.


Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru serviciile:

 • privind cazarea, transportul, afacerile de restaurant sau activitățile de agrement care urmează să fie efectuate la o anumită dată sau într-o anumită perioadă;
 • a cărui livrare a început cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de răcire;
 • referitor la pariuri și loterie.

Articolul 9 – Prețul

Pe perioada de valabilitate precizată în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu vor fi majorate, cu excepția modificărilor de preț ca urmare a modificărilor cotelor de TVA.

Spre deosebire de paragraful anterior, antreprenorul poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară și asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență, cu prețuri variabile. Această dependență de fluctuații și faptul că orice prețuri declarate sunt prețuri țintă sunt menționate în ofertă.

Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale.

Creșterile de preț de la 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă antreprenorul a stipulat acest lucru și:

sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale; sau
consumatorul are autoritatea de a anula contractul cu efect din ziua în care majorarea de preț intră în vigoare.
În conformitate cu articolul 5, primul paragraf, din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri din 1968, locul de livrare este în țara în care începe transportul. În cazul de față, această livrare are loc în afara UE. Ulterior, serviciul poștal sau de curierat va încasa de la client TVA la import sau costurile de vămuire. Prin urmare, nu va fi perceput TVA de către antreprenor.

Toate prețurile sunt supuse erorilor de tipărire și de tipar. Nu se acceptă nicio răspundere pentru consecințele erorilor de tipărire și de tipărire. În cazul unor erori de tipărire și de tipar, antreprenorul nu este obligat să livreze produsul conform prețului incorect.

Articolul 10 – Conformitate și garanție

Antreprenorul garantează că produsele și/sau serviciile respectă acordul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și/sau utilizare și prevederile legale existente la data încheierii acordului și/sau reglementărilor guvernamentale. . Dacă este de acord, antreprenorul garantează, de asemenea, că produsul este potrivit pentru alte utilizări decât cele normale.

O garanție oferită de întreprinzător, producător sau importator nu afectează drepturile legale și pretențiile pe care consumatorul le poate invoca împotriva întreprinzătorului în baza acordului.

Orice defecte sau produse incorect livrate trebuie raportate antreprenorului in scris in termen de 14 zile de la livrare. Returnarea produselor trebuie să fie în ambalajul original și în stare nouă.

Perioada de garanție a antreprenorului corespunde perioadei de garanție a producătorului. Cu toate acestea, antreprenorul nu este niciodată responsabil pentru adecvarea finală a produselor pentru fiecare aplicație individuală a consumatorului și nici pentru orice sfat cu privire la utilizarea sau aplicarea produselor.

Garanția nu se aplică dacă:

Consumatorul a reparat și/sau modificat produsele livrate el însuși sau le-a făcut reparate și/sau modificate de către terți;

Produsele livrate au fost expuse la condiții anormale sau sunt tratate cu neglijență în alt mod sau sunt contrare instrucțiunilor antreprenorului și/sau au fost tratate pe ambalaj;

Defectul este total sau parțial rezultatul reglementărilor pe care guvernul le-a stabilit sau le va stabili cu privire la natura sau calitatea materialelor utilizate.

Articolul 11 ​​– Livrare și executare

Antreprenorul va avea cea mai mare grijă posibilă atunci când primește și execută comenzile pentru produse.

Locul de livrare este adresa pe care consumatorul a făcut-o cunoscută companiei.

Cu respectarea cuvenită a celor menționate la articolul 4 din acești termeni și condiții generale, societatea va executa comenzile acceptate cu promptitudine, dar cel târziu în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o perioadă de livrare mai mare. În cazul în care livrarea este întârziată, sau dacă o comandă nu poate fi executată sau doar parțial, consumatorul va fi anunțat despre aceasta în cel mult 30 de zile de la plasarea comenzii. În acest caz, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul fără costuri și are dreptul la orice compensație.

În cazul dizolvării conform paragrafului anterior, întreprinzătorul va rambursa suma plătită de consumator cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la dizolvare.

Dacă livrarea unui produs comandat se dovedește a fi imposibilă, antreprenorul se va strădui să pună la dispoziție un articol de înlocuire. Cel mai târziu la livrare, se va raporta într-un mod clar și înțeles că va fi livrat un articol de înlocuire. Pentru articolele înlocuite dreptul de retragere nu poate fi exclus. Costurile unei eventuale expedieri de retur sunt in contul antreprenorului.

Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor revine întreprinzătorului până în momentul livrării către consumator sau unui reprezentant desemnat în prealabil și adus la cunoștința întreprinzătorului, dacă nu s-a convenit în mod expres altfel.

Articolul 12 – Durata tranzacțiilor: durata, anularea și reînnoirea

Anulare

Consumatorul poate rezilia un contract încheiat pe o perioadă nedeterminată și care se extinde la livrarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau servicii, în orice moment, cu respectarea cuvenită a regulilor de anulare convenite și cu o perioadă de preaviz de cel mult o luna.

Consumatorul poate rezilia un contract încheiat pe o perioadă determinată și care se extinde la livrarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau servicii, în orice moment spre sfârșitul termenului determinat, cu respectarea regulilor de reziliere convenite. și o perioadă de preaviz de cel puțin o lună.

Consumatorul poate utiliza acordurile la care se face referire la paragrafele precedente:

anulați în orice moment și nu vă limitați la anularea la un anumit moment sau într-o anumită perioadă;

cel puțin anulați în același mod în care au fost încheiate de el;

anularea întotdeauna cu aceeași perioadă de preaviz pe care și-a stipulat-o antreprenorul.

Extensie

Un acord care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și care se extinde la livrarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau servicii nu poate fi prelungit sau reînnoit în mod tacit pentru o perioadă determinată.

Spre deosebire de paragraful anterior, un acord care a fost încheiat pe o perioadă determinată și care se extinde la livrarea regulată de știri zilnice, ziare și reviste săptămânale poate fi reînnoit tacit pentru o perioadă determinată de maximum trei luni, dacă consumatorul a semnat prezentul acord prelungit împotriva la sfârșitul prelungirii poate anula cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună.

Un acord care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și care se extinde la livrarea regulată de produse sau servicii poate fi prelungit tacit pentru o perioadă nedeterminată numai dacă consumatorul poate anula în orice moment cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună și o perioadă de preaviz de cel mult trei luni în cazul în care acordul se extinde la livrarea obișnuită, dar mai puțin de o dată pe lună, de ziare și reviste zilnice, de știri și săptămânale.

Un acord cu o durată limitată pentru livrarea regulată a ziarelor și revistelor zilnice, de știri și săptămânale (abonament de probă sau introductiv) nu este continuat în mod tacit și se încheie automat la sfârșitul perioadei de probă sau introductivă.

Durată

Dacă un acord are o durată mai mare de un an, consumatorul poate rezilia contractul în orice moment după un an, cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună, cu excepția cazului în care caracterul rezonabil și corectitudinea se opun rezilierii înainte de sfârșitul termenului convenit.

Articolul 13 – Plata

Cu excepția cazului în care se convine altfel, sumele datorate de consumator trebuie plătite în termen de 7 zile lucrătoare de la începerea perioadei de reflecție menționate la articolul 6 alineatul (1). În cazul unui acord de furnizare a unui serviciu, această perioadă începe după consumatorul a primit confirmarea acordului.

Consumatorul este obligat să raporteze imediat inexactitățile în detaliile de plată furnizate sau declarate întreprinzătorului.

În cazul neplatei de către consumator, întreprinzătorul are dreptul, sub rezerva restricțiilor legale, de a percepe costurile rezonabile aduse la cunoștința consumatorului în prealabil.

Articolul 14 – Procedura de contestare

Plângerile cu privire la implementarea acordului trebuie depuse complet și clar descrise întreprinzătorului în termen de 7 zile după ce consumatorul a descoperit defectele.

Sesizările depuse întreprinzătorului vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. În cazul în care o reclamație necesită un timp previzibil de procesare mai lung, antreprenorul va răspunde în termen de 14 zile cu o notificare de primire și o indicație când consumatorul se poate aștepta la un răspuns mai detaliat.

Dacă plângerea nu poate fi soluționată prin consultare reciprocă, apare un litigiu care face obiectul procedurii de soluționare a litigiilor.

O plângere nu suspendă obligațiile întreprinzătorului, cu excepția cazului în care antreprenorul indică altfel în scris.

În cazul în care se constată că o reclamație este întemeiată de către întreprinzător, antreprenorul va, la alegerea sa, să înlocuiască sau să repare gratuit produsele livrate.

Articolul 15 – Litigii

Numai legea olandeză se aplică acordurilor dintre antreprenor și consumator cărora li se aplică acești termeni și condiții generale. Chiar dacă consumatorul locuiește în străinătate.

Articolul 16 - Exonerare de responsabilitate

Acest site web nu face parte din Facebook sau Facebook Inc. Acest site nu este în niciun fel asociat cu Facebook. Facebook este un nume comercial al Facebook, Inc.